Tarif

 

Cestující je povinen mít při přepravě při sobě platný jízdní doklad. Jednotlivé jízdenky se prodávají při nástupu do vozidla u řidiče, časové jízdenky (týdenní, měsíční, čtvrtletní, roční) cestující zakoupí v předprodeji na autobusovém nádraží. Při platbě jízdného v autobusech prosím využívejte drobné mince.

 Dokumenty platné od 1.2.2018:
Tarif IDSOK platný od 1.2.2018            
přílohy

Dokumenty platné od 1.9.2018:
Tarif IDSOK platný od 1.9.2018            
přílohy


  

Tarif IDSOK Čl. 34. Zóna 51  -  Přerov s provozem MHD

1 .            Níže je uveden základní přehled jízdného a dovozného v MHD Přerov dle Ceníku C. Ceny jsou včetně snížené sazby DPH. Jednotlivé i časové jízdné umožňuje přestup mezi dopravními prostředky IDSOK po dobu platnosti příslušné jízdenky; analogie platí i pro dovozné. Časové jízdenky jsou nepřenosné, vázané na průkaz IDSOK příp. ISIC. Tzn., že oprávněný držitel průkazu (u dětí do 10 let i zákonný zástupce) je povinen, pokud tak již neučinil prodejce, zapsat na časovou jízdenku číslo průkazu, na jehož základě byla jízdenka vydána. Duplikát jízdenky je možné vystavit pouze na zlevněné roční jízdné nazvané „Senior Pas“, jestliže údaje na příslušné originální jízdence přestávají být čitelné. Náležitosti duplikátu jízdenky jsou shodné s náležitostmi jízdenky v SPP IDSOK Čl. 4., bod 2) s výjimkou písm. d) a i). Duplikát jízdenky musí obsahovat číslo původní (originální) jízdenky, nemusí však obsahovat údaj o výši jízdného. Duplikát jízdenky se vystavuje v předprodejní kanceláři dopravce.

Jednotlivé jízdné a dovozné v MHD Přerov

   

Kategorie zlevněné jízdné

       

Položka

Občanské

Děti

Žáci
 a studenti

Senioři

Občané

Dovozné

Dovozné

(plné)

6 - 15 let

15 - 26 let

65+

nad 70 let

zavazadlo

pes

Cena:

10 Kč

5 Kč

x

x

x

5 Kč

5 Kč

Doba platnosti:

40/60 minut

40/60 minut

x

x

x

40/60 min

40/60 min

Prodej jízdenky v:

B

B

x

x

x

B

B

Nutný průkaz:

x

od 10 let *

x

x

x

x

x

Číslo průkazu na jízdence:

x

x

x

x

x

x

x

 

Časové jízdné 7denní v MHD Přerov

   

Kategorie zlevněné jízdné

   

Položka

Občanské

Děti

Žáci
 a studenti

Senioři

Občané

(plné)

6 - 15 let

15 - 26 let

65+

nad 70 let

Cena:

78 Kč

39 Kč

39 Kč

58 Kč

x

Prodej jízdenky v:

IK

IK

IK

IK

x

Nutný průkaz:

x

IDSOK, ŽP, ISIC

IDSOK, ŽP, ISIC

IDSOK

x

Číslo průkazu na jízdence:

x

zapsat

zapsat

zapsat

x

 

Časové jízdné měsíční v MHD Přerov

   

Kategorie zlevněné jízdné

   

Položka

Občanské

Děti

Žáci
 a studenti

Senioři

Občané

(plné)

6 - 15 let

15 - 26 let

65+

nad 70 let

Cena:

250 Kč

125 Kč

125 Kč

187 Kč

x

Prodej jízdenky v:

IK

IK

IK

IK

x

Nutný průkaz:

x

IDSOK, ŽP, ISIC

IDSOK, ŽP, ISIC

IDSOK

x

Číslo průkazu na jízdence:

x

zapsat

zapsat

zapsat

x

 

Časové jízdné čtvrtletní v MHD Přerov

   

Kategorie zlevněné jízdné

   

Položka

Občanské

Děti

Žáci
 a studenti

Senioři

Občané

(plné)

6 - 15 let

15 - 26 let

65+

nad 70 let

Cena:

710 Kč

355 Kč

355 Kč

532 Kč

x

Prodej jízdenky v:

IK

IK

IK

IK

x

Nutný průkaz:

x

IDSOK, ŽP, ISIC

IDSOK, ŽP, ISIC

IDSOK

x

Číslo průkazu na jízdence:

x

zapsat

zapsat

zapsat

x

 

Časové jízdné roční v MHD Přerov

   

Kategorie zlevněné jízdné

   

Položka

Občanské

Děti

Žáci
 a studenti

Senioři

Občané

(plné)

6 - 15 let

15 - 26 let

65+

nad 70 let

Cena:

X

x

x

x

100 Kč

Prodej jízdenky v:

X

x

x

x

IK

Nutný průkaz:

X

x

x

x

IDSOK

Číslo průkazu na jízdence:

X

x

x

x

zapsat

Vysvětlivky:

*od 10 let nutný průkaz IDSOK, příp. jiný průkaz potvrzující nárok na zlevněné jízdné (např. cestovní pas dítěte, občanský  průkaz dítěte).

40/60 minut = časová platnost jízdného (jízdenky): v pracovních dnech/v ostatních dnech

B = jízdenky se pořizují u řidiče v autobuse

IK = prodej jízdenek v informační kanceláři resp. v předprodejním středisku na autobusovém nádraží

ŽP = žákovský průkaz

x = není stanoveno

2.             Občané:

Občané, tj. kategorie cestujících, kteří neuplatňují nárok na zlevněné, seniorské či jinak zlevněné jízdné, se přepravují za základní (plné, obyčejné)
tzv. občanské jízdné. Pro občany je určeno jednotlivé občanské jízdné, 7denní občanské jízdné, měsíční občanské jízdné a čtvrtletní občanské jízdné.

3.             Děti 6 – 15 let:

Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni
15. narozenin) mají nárok na zlevněné jízdné ve výši maximálně 50 % občanského jízdného. Mají nárok na zlevněné jízdné jednotlivé, 7denní, měsíční a čtvrtletní. U časového zlevněného jízdného je jim nárok přiznáván po předložení průkazu IDSOK nebo žákovského průkazu (uvedeného v Čl. 16.) příp. průkazu ISIC. Děti (u dětí do 10 let i jejich zákonní zástupci) jsou povinni zapsat na časovou jízdenku za zlevněné časové jízdné číslo průkazu, na jehož základě byla jízdenka vydána, pokud tak neučinil oprávněný výdejce časové jízdenky při jejím výdeji. U jednotlivé jízdenky za jednotlivé zlevněné jízdné se dítě od 10 do 15 let může prokázat i jiným průkazem potvrzujícím nárok na toto jízdné (např. cestovní pas dítěte, občanský průkaz dítěte, žákovský průkaz).

4.             Žáci a studenti 15 – 26 let: 

Žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 15
do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) mají nárok na zlevněné jízdné ve výši maximálně 50 % občanského (obyčejného) jízdného. Zlevněné jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK či žákovského průkazu (viz Čl. 16.) příp. průkazu ISIC. Žáci a studenti ve věku 15 – 26 let mají 
nárok pouze na zlevněné jízdné 7denní, měsíční a čtvrtletní. Jízdenky s tímto časovým jízdným jsou nepřenosné. Žáci a studenti jsou povinni zapsat na jízdenku číslo průkazu, na jehož základě byla vydána, pokud tak neučinil oprávněný výdejce časové jízdenky při jejím výdeji.

5.             Senioři 65+:

Senioři, resp. osoby ve věku 65 let a starší, mají nárok na seniorské jízdné dle Ceníku C (kategorie Senioři 65+), ve výši maximálně 75 % občanského (obyčejného) jízdného. Toto jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK. Senioři 65+ mají nárok na seniorskou 7denní, měsíční a čtvrtletní časovou jízdenku. Jsou povinni zapsat na jízdenku číslo průkazu IDSOK, pokud tak neučinil oprávněný výdejce časové jízdenky při jejím výdeji. Tyto jízdenky jsou nepřenosné.

6.             Občané 70+:

Občané od 70 let včetně mají nárok, po předložení průkazu IDSOK, na zlevněné roční jízdné nazvané „Senior Pas“. Na jízdenku za toto roční jízdné jsou povinni zapsat číslo průkazu IDSOK, pokud tak neučinil její oprávněný výdejce. Tyto jízdenky jsou nepřenosné.

7.             Bezplatná přeprava osob v MHD Přerov:

Bezplatně se přepravují:

a)        všechny „Děti do 6 let“ v doprovodu osoby starší 10 let2,

b)        dítě v kočárku (resp. dětský kočárek s dítětem),

c)         - držitelé průkazu ZTP a ZTP/P podle zvláštního právního předpisu     (neplatí u ČD),

- průvodci (nebo vodící psi nevidomých) držitelů průkazu ZTP/P současně s těmito držiteli,

d)        kontrolní pracovníci Koordinátora IDSOK, na základě průkazu pověřené osoby ke kontrole IDSOK.

 

8.             Dovozné za přepravu zavazadel v MHD Přerov:

Placení dovozného podléhají:

a)        zavazadla o rozměrech větších než 30 x 40 x 60 cm, tvaru válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru desky přesahující rozměry 80 x 100 x 5 cm (byť jen v jednom z uvedených rozměrů u všech zavazadel), dětský kočárek bez dítěte, zavazadla s hmotností nad 25 kg, drobná zvířata ve schráně, jejíž rozměry jsou větší než 30 x 40 x 60 cm,

b)        pes bez schrány (s výjimkou vodicího psa nevidomého).


9.             Bezplatná přeprava zavazadel v MHD Přerov:

 

Bezplatně se přepravují:

 

a)    ruční zavazadla, tj. zavazadla nepřesahující ani jeden z rozměrů uvedených v předchozím bodě 8. písm. a), dětský kočárek s dítětem, resp. pro spolucestující dítě,

 

b)    dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P
a vozíky pro invalidy, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P (u ČD neplatí pro držitele průkazu ZTP),

 

c)    nákupní tašky na kolečkách,

 

d)    jeden pár lyží s holemi, snowboard, sáně a boby,

zavazadla držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, která nepřesahují rozměry povolené k přepravě, u ČD však platí TR 10. Toto ustanovení se nevtahuje na přepravu kol.

 

Předprodejní středisko

Tovární 3248, autobusové nádraží Přerov

 

 tel. 581209999, 581290511

provozní doba telefonního čísla je totožná
s provozní dobou předprodejního střediska
na autobusovém nádraží

U nás vyřídíte
- prodej časových jízdenek pro zónu 51, vyhledání spojení, vyřízení průkazů na slevu

Provozní doba:
pondělí - pátek
   7:00 - 11:30   a   12:00 - 16:00

sobota, neděle, svátek
   zavřeno

 

 

2011 Městská autobusová doprava Přerov - Tarif. 2013 - 2018 - TB
Powered by Joomla 1.7 Templates, read web hosting reviews