Mimořádná změna jízdního řádu linky 115

IMG-20171102-WA0000Od 3.1.2018 vchází v platnost mimořádná změna jízdního řádu linky 115. V ranních hodinách jsou změněny a přidány školní spoje pro odvoz studentů z Dluhonic. Nový jízdní řád naleznete v menu vpravo.


 

Nové linky MHD - Čekyni a Žeravice s centrem spojí linka 107, o víkendu vyjede linka 114

cwOd 1.1.2018 vyjedou autobusy městské dopravy na nové linky, a to 107 do Čekyně a Žeravic a na víkendovou linku 114.

Autobusová linka spojující Přerov s městskými částmi Čekyně a Žeravice, která dříve spadala pod příměstskou dopravu, je nyní začleněna pod MHD jako linka 107. Z autobusového nádraží linka odjíždí z nástupiště 7.

Z důvodu zajištění obsluhy zastávek tř.gen.Janouška a Svépomoc III i o víkendech, vznikla nová víkendová linka 114, jedoucí po trase linky 104 s menší změnou trasy u řeky Bečvy.

Jízdní řády naleznete v pravém menu. 


 

SeniorPas od 1.1.2018 za 100 Kč

Cestující starší 70 let si mohou zakoupit od 1.1.2018 roční jízdenku SeniorPas za 100 Kč. Změnou Tarifu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje se ruší žádání obyvatel Statutárního města Přerova o dotaci 150 Kč za nákup roční jízdenky. Roční jízdenku SeniorPas za 100 Kč si mohou zakoupit všichni cestující nad 70 let bez rozdílu trvalého bydliště. Cestující, kteří vlastní ještě platnou jízdenku s ukončením platnosti v průběhu roku 2018, si novou roční jízdenku zakoupí až po uplynutí platnosti staré.


 

Knižní jízdní řády 2018

kjr 2018V prodeji jsou již knižní jízdní řády autobusových linek na rok 2018. Pro tento rok vydáváme 2 brožury:

- pouze linky MHD .... za 15 Kč
- příměstské linky oblasti Přerov společně s linkami MHD ... za 35 Kč

Knižní jízdní řády zakoupíte v pravidelných prodejních místech, např. na informacích na autobusovém nádraží.


 

Úplná uzavírka Dluhonských mostů


vykricnikZ důvodu demolice a stavby Dluhonských mostů v termínu od 6.11.2017 do cca 30.11.2018 dojde k následujícímu přepravnímu opatření:

Linka MHD 105 bude vedena každým spojem z výchozí zastávky Přerov,,aut.st. nově i se spoji v 5:07, 6:45, 7:45, 9:45, 11:45, 13:45 a v 18:15 z Přerov,,aut.st. (bývalé spoje linky 115)

Linka MHD 115 bude nově vedena pouze v trase Přerov,,most Míru – Přerov,,most Legií – Přerov,PřCHZ hlavní brána - Přerov,PřCHZ žel.nadjezd - Přerov,PřCHZ vrát.ZOK – Přerov,Dluhonice,náves – Přerov,Dluhonice,konečná dle výlukového jízdního řádu s garancí přestupu z/na linku 105 v zastávce Přerov,,most Míru. U hlavní brány Precheza Přerov bude zřízena dočasná obousměrná zastávka Přerov,, PřCHZ hlavní brána. Zastávky Přerov, PřCHZ žel.nadjezd budou přesunuty do náhradních poloh blíže k Dluhonicím. Nynější spoje přes centrum a nemocnici nově přebere linka 105.

Výlukové jízdní řády 105 a 115 naleznete v pravém menu.


 

Úplná uzavírka ul. Na Hrázi

nahradni oznacnikZ důvodu úplné uzavírky ulice Na Hrázi v termínu od 16.10.2017 do 30.3.2018 bude linka 104 vedena po objízdné trase z ul. Na Odpolední, ulicí Dluhonská, Polní, Velká Dlážka a dále dle licence a JŘ. Zastávka „Svépomoc III“ bude po dobu uzavírky přesunuta na ul. „Na Odpolední“ viz mapka


 

Zastávka Most Legií od 18.9. opět v provozu

Od pondělí 18.9.2017 bude opět zprovozněna zastávka Most Legií (směr centrum), která byla před rokem dočasně zrušena z důvodu výstavby protipovodňové zídky na nábřeží E.Beneše.


 

Připomínáme povinnost vepsat číslo průkazu na jízdenky

Prosím překontrolujte si jízdní doklady. Připomínáme:

Časové jízdenky (cestující 6-15 let, studenti 15-26 let, senioři 65+ a senioři 70+) vázané na slevový průkaz jsou nepřenosné. Tzn., že oprávněný držitel průkazu (u dětí do 10 let i zákonný zástupce) je povinen, pokud tak již neučinil prodejce, zapsat na časovou jízdenku číslo průkazu, na jehož základě byla jízdenka vydána.

Dle Smluvních přepravních podmínek Čl.4. Jízdní doklady a jejich použití bod 3) jízdní doklad je neplatný, jestliže: j) není na jízdence nejpozději v den zakoupení vypsáno číslo průkazu, pokud číslo průkazu nebylo již vytištěno dopravcem.

Toto neplatí pro občanské jízdenky, pro jejichž nákup není zapotřebí vlastnit průkaz.


 

Úplná uzavírka sil. I/55 ul. Palackého

Po dobu úplné uzavírky ve dnech 11.9. od 7: 00 do 12.9.2017 budou linky ve směru od Předmostí na AS vedeny z kruhového objezdu u hotelu Strojař po ulici nábř. Dr. Edvarda Beneše, kde náhradou za zast. „Palackého“ obslouží zast. „Přerov,most Míru“, sil II/436 do zast. „Přerov,Kojetínská TESCO“ a dále dle JŘ a licencí. Vlivem objízdné trasy tak bude v tomto směru zrušena zastávka „Přerov,Palackého“ a „Přerov,pivovar“. V opačném směru linky projedou ulicí Kratochvílova.


 

Stavební práce přesouvají zastávky

nahradni oznacnikDíky stavebním pracím na zastávkách dochází u některých zastávek k jejich přesunům do náhradních poloh. Zastávka pivovar směr aut.st. je přesunuta z důvodu stavební úpravy vodovodního řadu. Zastávky hřbitov v obou směrech jsou přesunuty k náhradním označníkům z důvodu rekonstrukce zastávkového zálivu. Stavební firma se do zastávkových zálivů pustí i u obou zastávek Jižní Čtvrť, které budou v nejbližších dnech taktéž dočasně přesunuty do náhradních poloh.


 

 

Úplná uzavírka ul. Kratochvílova od 1.8.2017

Z důvodu úplné uzavírky ul. Kratochvílova budou autobusy ode dne 1.8.2017 vedeny ulicí Palackého (obousměrná) a náhradou za zrušenou zast. „Přerov,nám.T.G.Masaryka“ zastaví na dočasné zastávce „Přerov,Palackého“ umístěné před Penzion Koner Bar (naproti stávající zast. Palackého).     


    

Částečná a úplná uzavírka ul. 9.května

V termínu od 10.7.2017 do 29.10.2017 v 5 etapách bude probíhat částečná a úplná uzavírka ulice 9. května v Přerově.

Po dobu úplné a částečné uzavírky budou linky vedeny takto:

1. Etapa 10.7.2017 – 1.8.2017

Linky MHD nebudou touto etapou nijak dotčeny.

2. Etapa 2.8.2017 – 20.8.2017

Linky MHD budou vedeny takto:

1) 925104 nebude touto etapou nijak dotčena

2) 925103 a 925112 ve směru na Lověšice ze zast. „Přerov,Újezdec,kopec“ po MK Hlavní, ul. 9.května (III/0555), Durychova (I/55), Gen. Štefánika (I/55) na sil. III/0557 a dále dle JŘ a licencí. V opačném směru budou spoje vedeny ul. Gen. Štefánika (I/55), I/55A, ul. 9. Května a dále dle JŘ a licencí. Spoje č. 3 a 5 linky 925103 a  (aktualizace informace 2.8.2017) spoj. č. 22 linky 925112 z důvodu dalšího opožďování spojů neobslouží místní část Újezdec.

U těchto spojů tak budou vlivem objízdné trasy zrušeny zast. „Přerov,Újezdec,kopec“ „Přerov,Újezdec,střed“ a „Přerov,ČSAD-STS“.

3. Etapa 21.8.2017 – 21.9.2017

Všechny dotčené linky MHD budou vedeny stejně jako při 2. Etapě s tím rozdílem, že spoj č. 13 linky 925103 bude veden ze zast. „Přerov,Újezdec,kopec“ MK Hlavní, ul. 9.května (III/0555), MK Nivky, Gen. Štefánika (I/55), I/55A a dále dle JŘ a licencí. U tohoto spoje bude navíc zrušena zast. „Přerov,ČSAD-STS.

4. Etapa 22.9.2017 – 27.10.2017

Všechny linky MHD budou vedeny stejně jako při 3. Etapě s tím rozdílem, že linka 925104 bude vedena ve směru ze zast. „Přerov,ČSAD-STS“ ul. 9.května (III/0555), MK Nivky, Gen. Štefánika (I/55), I/55A a dále dle JŘ a licencí.

5. Etapa 28.10.2017 – 29.10.2017

Linka MHD (925112) ve směru na Lověšice ze zast. „Přerov,Jižní čtvrť“ po MK Hlavní, ul. 9.května (III/0555), kde bude naproti prodejny Suzuki umístěna náhradní zastávka pro Újezdec, poté se autobus otočí v křižovatce ul. 9. Května a I/55A Durychova (I/55), Gen. Štefánika (I/55) na sil. III/0557 a dále dle JŘ a licencí. Vlivem objízdné trasy bude zrušena zast. „Přerov,ČSAD-STS“, „Přerov,Újezdec,kopec“ a „Přerov,Újezdec,střed“. Objízdná trasa je obousměrná.


 

Úprava provozní doby předprodeje během prázdnin

Vážení cestující, během hlavních prázdnin od 1.7. do 1.9.2017 včetně upravujeme provozní dobu informačního střediska s předprodejem na autobusovém nádraží. V pracovní dny bude otevřeno od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00. V soboty, neděle a ve státní svátky bude zavřeno.


 

Velikonoční zastávky

Stejně jako minulý rok, i letos se některé autobusové zastávky oděly do pestrých barev. Jejich výzdoba je dílem žáků přerovských základních škol, studentů Gymnázia Jakuba Škody, dětí z Domova dětí a mládeže Atlas a fotografky Zuzany Bobovníkové. Svou zastávku si vyzdobilo také Loutkové divadlo a Městská knihovna.

Fotky vyzdobených zastávek nalezente na webu Města Přerova


 

Připomínáme povinnost vepsat číslo průkazu na jízdenky

Prosím překontrolujte si jízdní doklady. Připomínáme:

Časové jízdenky (cestující 6-15 let, studenti 15-26 let, senioři 65+ a senioři 70+) vázané na slevový průkaz jsou nepřenosné. Tzn., že oprávněný držitel průkazu (u dětí do 10 let i zákonný zástupce) je povinen, pokud tak již neučinil prodejce, zapsat na časovou jízdenku číslo průkazu, na jehož základě byla jízdenka vydána.

Dle Smluvních přepravních podmínek Čl.4. Jízdní doklady a jejich použití bod 3) jízdní doklad je neplatný, jestliže: j) není na jízdence nejpozději v den zakoupení vypsáno číslo průkazu, pokud číslo průkazu nebylo již vytištěno dopravcem.

Toto neplatí pro občanské jízdenky, pro jejichž nákup není zapotřebí vlastnit průkaz.


 

Nové sešitové jízdní řády již v prodeji


Nové sešitové jízdní řády jsou již v prodeji na informacích na autobusovém nádraží Přerov.

Letos se vydává pouze 1 brožura, kde jsou linky MHD společně s příměstskými linkami oblasti Přerov.
Cena je 30 Kč.


 

Nové jízdní řády linek MHD Přerov

V neděli 11.12.2016 vejdou v platnost nové jízdní řády na období 2016/2017.

Nové jízdní řády linek MHD Přerov platné od 11.12.2016 jsou uvedeny v pravém sloupci.

Změny oproti nynějším jízdním řádům nejsou velké:
- linka 101 má nově u spojů 33 a 35 upraveny mezizastávkové časy
- linka 103 má nově spoj 3 uspíšen o 8 minut z důvodu příjedzu na AS na 5:10
- linka 112 má nově u spoje 7 upraveny mezizastávkové časy

Sešitové jízdní řády letos budou vydávány v jedné brožuře společně i s příměstskými linkami a jsou od 5.12.2016 v prodeji za 30 Kč.


 

Zastávka Most Legií (blíže k Bečvě) je dočasně zrušena

Z důvodu stavby protipovodňové zídky na Nábř.Dr.E.Beneše je zastávka Most Legiií (blíže k Bečvě, ve směru Most Míru) dočasně zrušena od 2.9.2016 do září 2017. K nástupu a výstupu mohou cestující využívat zastávku Most Míru.

Děkujeme za pochopení.


 

Od 1.8.2016 zařazujeme další nízkopodlažní vozidlo

Od pondělí 1.8.2016 zařazujeme na MHD Přerov další nízkopodlažní autobus SOR BN12, který ulehčí nástup starším cestujícím i cestujícícm na invalidním vozíku případně s dětským kočárkem.


  

Dětský den jsme v Přerově oslavili ve velkém

V sobotu 28.5.2016 jsme na autobusovém nádraží v Přerově uspořádali dětský den plný soutěží a hlavně s prohlídkou a projížďkami historickými i novými autobusy. Malí i velcí se setkali se Škodou 706 RTO, Karosou ŠL 11, kloubovým Ikarusem 280, nejnovějším Solarisem Urbino 18 nové generace a elektrobusem Sor EBN 10,5. Okružní jízdy městem, které vedly přes Předmostí nebo kolem nemocnice, se těšily velkému zájmu cestujících všech věkových kategorií.  Čtěte více ...


 

Kloubový autobus Solaris Urbino 18 nové generace

V době od 25. do 28. května 2016 bude v Přerově k vidění zapůjčený kloubový autobus Solaris Urbino 18 nové generace. Zde Vám přinášíme podrobný harmonogram, kde se s tímto vozidlem můžete svézt:
- od středy 28. do pátku 27. května bude autobus nasazen na linku 101
- v sobotu 28. května bude autobus vystaven při Dětském dni na autobusovém nádraží a bude taktéž nasazen na okružní linky městem.


 

Zajímavost: V Přerově letos velikonočně nazdobí deset zastávek

zastávka Nábř.PFBOd čtvrtku 17.3.2016 se pomalu začínají zdobit některé autobusové zastávky v Přerově.

Článek na Přerovském deníku
Většina z nás považuje za typické symboly Velikonoc pomlázku nebo krásně nazdobené kraslice. V ulicích Přerova se ale letos objeví jedna novinka – velikonočně nazdobené autobusové zastávky. Pokochat se pohledem na ně mohou lidé od 17. do 31. března. Čtěte více ...


 
Zdroj: http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/v-prerove-letos-velikonocne-nazdobi-deset-zastavek-20160311.html

Časové jízdenky tiskneme nově na termopapír

Od 29.2.2016 tiskneme časové jízdenky (týdenní, měsíční, čtvrtletní i roční) v předprodeji na autobusovém nádraží na termopapír. Pro zachování čitelnosti údajů na jízdence je nutné dodržovat podmínky uvedené na zadní straně jízdenky.


 

ARRIVA MORAVA a.s. na linkách MHD Přerov

 

Vážení cestující,

s platností od úterý 9. února 2016 převzala společnost ARRIVA MORAVA a.s. provozování městské hromadné dopravy v Přerově.

Veškeré informace týkající se provozu městské hromadné dopravy naleznete na této webové stránce.

Jízdní řády zůstávají nezměněny - nejsou garantovány již nízkopodlažní spoje!

Taktéž zůstává zachováno uznávání již zakoupených předplatních časových jízdenek (měsíční, čtvrtletní, roční).

Předprodej jízdenek je Vám stále k dispozici na autobusovém nádraží.

Věříme, že budete s našimi službami spokojení a děkujeme, že využíváte při svých cestách veřejnou dopravu.

 


 

Předprodejní středisko

Tovární 3248, autobusové nádraží Přerov

 

 tel. 581209999, 581290511

provozní doba telefonního čísla je totožná
s provozní dobou předprodejního střediska
na autobusovém nádraží

U nás vyřídíte
- prodej časových jízdenek pro zónu 51, vyhledání spojení, vyřízení průkazů na slevu

Provozní doba:
pondělí - pátek
   6:00 - 11:30   a   12:00 - 17:00

sobota, neděle, svátek
   zavřeno

 

 

2011 Městská autobusová doprava Přerov - Aktuality. 2013 - 2017 - TB
Powered by Joomla 1.7 Templates, read web hosting reviews